Logo BIP

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)".

OBWIESZCZENIE zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki). - pobierz plik

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 203/2, obręb geodezyjny Radoszki 0009, gmina Bartniczką w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. - pobierz plik

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Radoszki na działce nr 203/2, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki). - pobierz plik

Zawiadomienie o wniesieniu przez Inwestora podania o korektę w załączniku graficznym do przygotowanego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Radoszki na działce nr 203/2, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki) - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 203/2, obręb geodezyjny Radoszki 0009, gmina Bartniczka, w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6733.2.1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na części działki nr 203/2, obręb geodezyjny Radoszki 0009, gmina Bartniczka - pobierz plik