Logo BIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunko. pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo na odcinku Cielęta - Jastrzębie".

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo- Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie" - pobierz plik

Postanowienie o braku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo- Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie" - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo- Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie" - pobierz plik