Logo BIP

Informacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o projektach w ramach programu Interreg Europa.

Szanowni Państwo, 

przesyłam poniżej do wiadomości z prośbą o upublicznienie informacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o projektach w ramach programu Interreg Europa. 

Z poważaniem

Janusz Kołodziejski 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

86-300 Grudziądz

ul. Waryńskiego 4  

86-300 Grudziądz

tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124 

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

www.miir.gov.pl

www.mojregion.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci- poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@miir.gov.pl 

From: Anna.Stol@mr.gov.pl [mailto:Anna.Stol@mr.gov.pl]
Sent: Monday, May 07, 2018 3:14 PM
To: ue.grudziadz <ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl>;
Subject: Otwarty nabór w Interreg Europa - narzędzia dla beneficjentów
 

Szanowni Państwo,
od dziś do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie EFRR  z programu Interreg Europa. Zainteresowani mogą także dołączać się do tworzonych w Europie projektów.
W związku z tym mam do Państwa uprzejmą prośbę o jak najszersze upowszechnienie poniższych informacji w Państwa regionach (mailing, stronty internetowe, newslettery itp. dostępne Państwu narzędzia).
Informacja o otwartym naborze: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/od-dzis-mozna-skladac-wnioski-interreg-europa/
Polska wersja podręcznika: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/polska-wersja-podrecznika-do-4-naboru-interreg-europa/
Pomoc i narzędzia Wspólnego Sekretariatu:  http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-skorzystaj-z-pomocy-wspolnego-sekretariatu/

Formularz dla polskich instytucji - pomoc w poszukiwaniu partnerów i projektów: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-formularz-poszukiwania-partnerow-dla-polskich-instytucji/

Pozdrowienia,

Anna Stol  
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 32 253 9008 17  
Ministry of Investment and Economic Development
tel. + 48 32 253 9008 17
Anna.Stol@mr.gov.pl
 
www.mr.gov.pl