Logo BIP

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta-Szczutowo-Górzno.

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta-Szczutowo-Górzno na odcinku Cielęta -Jastrzębie" - pobierz plik