Logo BIP

Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji, pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” – gmina Bartniczka, powiat Brodnicki - pobierz plik

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji, pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” – gmina Bartniczka, powiat Brodnicki - pobierz plik