Logo BIP

Informacja o wniesieniu petycji z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

Petycja do Kierownika JST o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną - pobierz plik