Logo BIP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Ekofizjografia zał. 1 - pobierz plik

Ekofizjografia zał. 2 - pobierz plik

PPIS - pobierz plik

RDOŚ - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Projekt uchwały - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik graf. nr 1 - pobierz plik

Załącznik graf. nr 2 - pobierz plik

Oświadczenie autora - pobierz plik

 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka - pobierz plik

 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Jastrzębie, Igliczyzna i N.Świerczyny, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny - pobierz plik

 Projekt uchwaly - pobierz plik

Prognoza - pobierz plik

Załącznik 1 - pobierz plik

Załącznik 2 - pobierz plik

Zal - 1 1 - pobierz plik

Zal - 1 2 - pobierz plik

Oświsdczenie - pobierz plik

Opinia RDOŚ 2020- pobierz plik

Opinia PPIS 2019 - pobierz plik