Logo BIP

Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji, pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo”. - pobierz plik