Logo BIP

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Opis działania:

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie skarg, wniosków lub petycji.

Skład:

1. Piórkowska Ewa

    Przewodnicząca

2. Dolna Marianna

    Członek

3. Szymańska Bożena

    Członek

4. Stankowska Mirosława

     Członek