Logo BIP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części wsi Radoszki

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA BARTNICZKA - pobierz plik

Załącznik - pobierz plik