Logo BIP

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz plik

Kopia mapy z zaznaczonym terenem - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE, że w postępowaniu wszczętym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik

 

ZAWIADOMIENIE, że w dniu 19 kwietnia 2019r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka”.- pobierz plik 

Zawiadomienie, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka” - pobierz plik

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 maja 2019r. - pobierz plik

Zawiadomienie, że zostało zawieszone postępowanie w przedmiocie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka” - pobierz plik