Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: ,,Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartntczka w 2019 roku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: ,,Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartntczka w 2019 roku" - pobierz plik