Logo BIP

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie

Zawiadomienie. o wszczęciu postępowania, pn. Budwoa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie - pobierz plik

Informacja o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka na działce nr 22/4 – obręb ewidencyjny 0005 - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka na działce nr 22/4 – obręb ewidencyjny 0005, Jastrzębie, gm. Bartniczka - pobierz plik