Logo BIP

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 ROKU.

 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

Dopisz się do spisu wyborców - pobierz plik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz plik

Wyjaśnienie w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - pobierz plik

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

WZÓR - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Bartniczka z dnia 9 czerwca 2020 roku  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 17 czerwca  2020 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

Składy Obwodowych Komisjii Wyborczych:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Radoszkach - pobierz plik

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bartniczce - pobierz plik

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Łaszewie - pobierz plik

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Jastrzębiu - pobierz plik

Wyniki Wyborów - głosowanie 28.06.2020 - pobierz plik

Głosowanie Ponowne - II tura - 12 lipca 2020 roku.

INFORMACJA dotycząca głosowania korespondencyjnego - głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 roku.- pobierz plik

Informacja dotycząca głosowania przez pełnomocnika - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. - pobierz plik

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP głosowanie 12.07.2020 r. w Gminie Bartniczka II tura - pobierz plik