Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n.” Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka”.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n.” Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka” - pobierz plik