Logo BIP

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Jastrzębiu

DECYZJA o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Brodnica) o łącznej mocy do 70MW" - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Brodnica) o łącznej mocy 70MW" - pobierz plik

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Karta informacyjna - pobierz plik

Mapa II - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej w Jastrzębiu - pobierz plik

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania - pobierz plik

Zawiadomienie o odwieszeniu postępowania.- pobierz plik

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Brodnica) o łącznej mocy do 70 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 238/35, 238/37, 231/18, 234/1, 237/3, 233 obręb Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 70MW  w Jastrzębiu - pobierz plik