Logo BIP

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka na działkach nr 231/17 i 232/4.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka na działkach nr 231/17 i 232/4". - pobierz plik

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego "Budowa zespołu boisk sportowych w Jastrzębiu" - pobierz plik.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego"Budowa zespołu boisk sportowych w Jastrzębiu" . - pobierz plik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego"Budowa zespołu boisk sportowych w Jastrzębiu" . - pobierz plik

Zawiadomienie o zmianie decyzji zmieniającej decyzję celu publicznego, wydaną w dniu 16 września 2020r. - pobierz plik