Logo BIP

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją wydaną przez Starostę Brodnickiego z dnia 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją wydaną przez Starostę Brodnickiego z dnia 28 lutego 2014 r., znak: OŚ.6341.7.2014 i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobierz plik