Logo BIP

Obwieszczenie - Budowa gazociągu S/c w miejscowości Miesiączkowo gm. Górzno

Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania dec. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu Sc w miejscowości Miesiączkowo gm. Górzno" - pobierz plik

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz plik