Logo BIP

Wniosek/Petycja - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty… - w ramach zadań własnych Gminy - do których w szczególności należą sprawy związane z (…) ochroną zdrowia.

Inicjatywa - Zapobiegajmy Epidemii - Zwalczanie Wirusów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - pobierz plik

Odpowiedź na petycję - pobierz plik