Logo BIP

Strategia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - pobierz plik

Formularz ankietowy - pobierz plik

OPPT Brodnicy strategia terytorialna - pobierz plik

OPPT strategia SYNTEZA - pobierz plik

Załącznik nr 1 Raport diagnostyczny - pobierz plik

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy mieszkańców Gminy Bartniczka do udziału w pracach nad Strategią  Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. 

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. 

Niniejsza ankieta pomoże w przeprowadzeniu diagnozy Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.
Terytorialnie obszar ten tworzą następujące samorządy:
Powiat Brodnicki, Miasto Brodnica, Gminy: Brodnica, Miasta i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Miasta i Gmina Górzno, a także Bartniczka, Bobrowo, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.  Rola lidera OPPT powierzona została Gminie Zbiczno.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 16.12.2022 r. 

Ankieta jest anonimowa Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Dziękujemy !!!

Link do ankiety  https://forms.gle/V3HUmLjZCkdZBEp58

"W zeszłą środę zostało przeprowadzone ostatnie spotkanie warsztatowe – polegające na przeglądzie, wstępnej selekcji i integrowaniu zgłoszonych pomysłów na projekty w wiązki strategiczne, wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych celów strategicznych", a pod tą informacją załączone pliki, tj.: lista wiązek projektów strategicznych, Wiązki projektów strategicznych i zdjęcia z warsztatów.

Lista wiązek projektów strategicznych - pobierz plik

Wiązki projektów strategicznych - pobierz plik

Zdjęcie 1 - pobierz plik

Zdjęcie 2 - pobierz plik