Logo BIP

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Grążawy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Grążawy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pobierz plik

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz plik