Logo BIP

Redakcja BIP

ZARZĄDZENIE NR 72/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Imię i nazwisko redaktora - Benedykt Kamiński, nr tel. 564936825, e-mail: sekretarz@ugbartniczka.pl

ZARZĄDZENIE NR 72/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 listopada 2011 r.  w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 73/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 73/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia  22 listopada 2011 r.  w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej - pobierz plik