Logo BIP

Grążawy

Sołtys - Pan Jan Zgliński, tel. 564936467


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Jan Zgliński


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pan Zglinski Jan

Pani Sternicka Katarzyna

Pan Rybiński Marian

Pan Stybor Roman