Logo BIP

Igliczyzna

Sołtys - Pan Leszek Walczak, tel. 564955705


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Leszek Walczak


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pan Leszek Walczak

Pan Stanisław Szymański

Pani Anna Drzewińska

Pan Stefan Lichnerowicz