Logo BIP

Koziary

Sołtys - Pan Roman Filipski, tel. 564955545


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Roman Filipski


Członkowie Rady Sołeckiej:


Pan Roman Filipski

Pan Czesław Pełkowski

Pani Jadwiga Koprowska

Pani Witold Karpiński