Logo BIP

Nowe Świerczyny

Sołtys - Pan Stanisław Kotewicz, tel. 885978253


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Henryk Lewandowski


Członko
wie Rady Sołeckiej:

Pan Leszek Małecki

Pan Stanisław Kotewicz

Pan  Zdzisław Pecyna

Pan Henryk Lewandowski