Logo BIP

Świerczynki

Sołtys - Pan Zbigniew Kucharski, tel. 564955544


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Zbigniew Kucharski


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pan Zbigniew Kucharski

Pani Izabela Licznerska

Pan Józef Wiśniewski

Pan Józef Kotarski