Logo BIP

Komunikat o zrealizowaniu inwestycji.

K O M U N I K A T

 

         Gmina Bartniczka zrealizowała inwestycję „ Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Bartniczka poprzez termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu” przy współudziale środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Funduszu Wsparcia w wysokości prawie 496.000,00 zł. kosztów inwestycyjnych. Pozostała część w wysokości prawie 229.000,00 zł. została sfinansowana ze środków własnych gminy.