Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS Bartniczka na dzień 31.12.2021r.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja artykułu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka na dzień 31.12.2021r. - pobierz plik

Bilans jednostki budżetowej - pobierz plik