Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Projekt MPZP do publicznego wglądu

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Obwieszczenie - pobierz plik

Projekt MPZP - pobierz plik

Załącznik nr 1 do Projektu planu - pobierz plik

Dane przestrzenne do MPZP Jastrzębie:

Legenda- pobierz plik

MPZP Jastrzębie - pobierz plik