Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR XLV/298/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowla

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie artykułu