Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR LII/360/24 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2024 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zaku

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu
UCHWAŁA NR LII/360/24 - pobierz plik