Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR LII/361/24 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/313/23 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie artykułu