Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR LII/353/24 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2024-2027

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie artykułu