Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

WYBORY SAMORZĄDOWE W 2024 ROKU

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 27 marca 2024 r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych - pobierz plik

INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 21 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bartniczka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 21 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bartniczka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 113/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 19 marca 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 112/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bartniczka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. - pobierz plik

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 12 marca 2024r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Bartniczce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bartniczka z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik
 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Wójta - pobierz plik

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29 lutego 2024 r. O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego - pobierz plik

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach - pobierz plik

POSTANOWIENIE NR 96/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - pobierz plik

Wyjaśnienia w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitety wyborcze z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz plik

Informacja o sporządzaniu aktów pełnomocnictwa - pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 stycznia 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz plik

INFORMACJA Wójta Gminy Bartniczka w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz plik

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 30 stycznia 2024 r. - pobierz plik

Postanowienie Nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie podziału Gminy Bartniczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - pobierz plik

Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie podziału powiatu brodnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - pobierz plik

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. - liczba radnych wybieranych do Rady Gmin/Miast i Rady Powiatów - pobierz plik

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. - liczba radnych wybieranych do Sejmiku w kadencji 2024-2029 - pobierz plik