Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr 080628C – ulica Prosta w zakresie przebudowy fragmentu chodnika w miejscowości Bartniczka

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Dokumentacja techniczna - pobierz plik

SWIZ + załączniki - pobierz plik