Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Rejestr instytucji kultury

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Bartniczka - pobierz plik

Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce - pobierz plik