Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie artykułu