Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wysokości zaległości podatkowych.
2008-08-19 08:30 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2008-07-11 00:30 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2008-07-09 02:49 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu