Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018
2018-04-30 14:28 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2018-04-30 14:26 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu