Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: ,,Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartntczka w 2019 roku"
2019-05-20 09:30 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-05-20 09:29 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu