Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n.” Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka”.
2020-06-23 15:42 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2020-06-23 15:40 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu