Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w Komorowie.
2022-01-25 13:45 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2022-01-25 13:43 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2021-05-10 12:10 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-05-10 12:07 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu