Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
2019-08-16 11:32 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-08-16 11:26 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu