Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją wydaną przez Starostę Brodnickiego z dnia 28 lutego 2014 r.
2021-05-18 09:12 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-05-18 09:10 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu