Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: OGŁOSZENIE - od 1 lipca będzie obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli lub zarządzających budynkami o posiadanym źródle ciepła o mocy do 1 MW.
2021-06-23 08:59 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2021-06-23 08:52 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-06-23 08:50 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu